Meer verbinding! Verbinding ouderen en jeugd.
Community Centrum. Wekelijks samenkomen in buurthuis, buurthuis centraal maken.
Ontmoetingscentrum.
Buren met elkaar in contact laten komen.
Platform zorg voor elkaar.
=> wie?