Login om te antwoorden

Buurtplatform Website. Het betreft deze website, die ooit opgezet was op een Raspberry Pi 4 op een thuis netwerk met alleen IPv6. De meeste gebruikers zitten nog op IPv4 en die konden deze website dus niet bereiken. Dit is te danken aan Ziggo Amsterdam, die voor het oude UPC gebied alleen DSlite geimplementeerd heeft.

Op 21-04-2022 werd besloten om de documenten betreffende de plannen voor 2022/2023 te plaatsen op een Googledrive die door stichting !Woon opgezet gaat worden.

Login om te antwoorden
Meer verbinding! Verbinding ouderen en jeugd.
Community Centrum. Wekelijks samenkomen in buurthuis, buurthuis centraal maken.
Ontmoetingscentrum.
Buren met elkaar in contact laten komen.
Platform zorg voor elkaar.
=> wie?
Login om te antwoorden

A.E.D.
Verlichting (op zonne-energie), straataverlichting aan de achterkant van de woningen
Buurt surveillance
Schoon en veilig: dagactiviteiten?

A.E.D.
Reanimatiecursus, AED opleiding.

Een AED kost ongeveer €2200,= per stuk.

Voor Holendrecht- Oost zijn er minimaal 3 nodig, liefst 6
Voor Holendrecht-West moet nog worden geïnventariseerd. Er is er 1 bij het buurthuis en bij het station.  Stel dat dit er ook 6 moeten zijn. Dan zijn er 12 nodig en de kosten bedragen dan €26.400.  Omdat de wijken wel vergrijzen, zien wij wel de noodzaak in van de AED in de wijk.

Nog te doen: aantal inventariseren en waar komen ze te hangen in de wijk, wie wil contactpersoon zijn voor de AED, instructie voor de bediening ervan.

De buurtvereniging de Laagbouw doet reanimatiecursussen, waarin ook de uitleg wordt gegeven over het gebruik van de AED • Verlichting (op zonne-energie), straatverlichting aan de achterkant van de woningen.
  Er is al een pilot vanuit de gemeente i.s.m. Stadgenoot, bij Maarsden- en Maasdrielhof.
 • Buurt surveillance 
 • Schoon en veilig: dagactiviteiten?
Login om te antwoorden

Hogere bankjes (ouderen), langs fietspaden.
Bankjes bij de hoven.
Fontein met pierenbad.
Hondenspeelplaats.
Verbodsbordjes hondenpoep.
Meer prullenbakken (die afgesloten kunnen worden voor de vogels)
Informatieborden (goede bewegwijzering, zie Reigersbos)
Hekken rond afvalcontainers, tegen ronddraaiend/zwerfafval en graffiti.
Fietsenrek (voorkant Opheusdenhof)
Speeltijntjes (ontmoetingsplek jonge gezinnen) oude speeltuinen vernieuwen.

Deze lijst kan met de gemeente worden bekeken: omdat het gaat om objecten in de openbare ruimte hoeft dit mogelijk niet onder het Buurtbudget vallen. Er zijn ook andere procedures (en middelen) nodig om dit te realiseren. Idee is om een schouw te organiseren en samen met de gemeente in kaart te brengen waar er wat nodig is.

 • Hogere bankjes (ouderen), langs de fietspaden

  Inventarisatie waar deze geplaatst moeten worden. Er zijn 2 suggesties gedaan: t.o. buurtkamer en buurthuis. Samen met de bewoners dit inventariseren.

 • Bankjes bij de hoven, of bij speeltuin en plein
 • Fontein met pierenbad
 • Hondenspeelplaats

  Hondenbezitters geven aan dat het leuk zal zijn, vooral voor kleine honden, om een omheinde speelplek met speeltoestellen en prullenbakken. Een goede plek zal kunnen zijn in Holendrecht-Oost, grasveld naast volkstuin, grasveld achter Anand-Joti of grasveld tegenover Adidasplein(nu een voetbalplek, waar weinig gespeeld wordt)
  Inventariseren: Zou de gemeente deze plekken beschikbaar willen stellen.  Prijs voor de hekken en speeltoestellen en het plaatsen ervan. Kosten prullenbakken en bereidheid gemeente tot het legen ervan. Zijn er vrijwilligers die in oogje in het zeil willen houden.

 

 • Verbodsbordjes hondenpoep?
 • Meer prullenbakken (die afgesloten kunnen worden voor de vogels )

  Er zouden meer prullenbakken geplaatst moet worden op doorgaande fietsroutes, bij bruggen en onderdoorgangen.
  De gemeente geeft aan wel prullenbakken te kunnen plaatsen bij bankjes en meer niet. Er is geen personeel om ze te legen. Als de wagens langs de fietspaden rijden, kunnen ze meteen legen, lijkt ons. • Informatieborden (goede bewegwijzering, zie Reigersbos ):

  Door de zowel in Holendrecht-Oost en West heel slecht zichtbaar is waar welke straat is en de benummering. Met name ook gezien vanuit de fietser.
  Een informatiebord kost rond de € 500,=
  Geïnventariseerd moet worden hoeveel borden er geplaatst moeten worden en waar.
  Holendrecht-Oost gaat er vanuit dat er minimaal 3 borden geplaatst moeten worden, bij de inritten naar de woonwijken voor de auto's maar ook 3 bij fietspaden.
  Voor Holendecht-West we de suggesties gedaan voor borden zoals die in Nellestein staan bij de fietspaden met plattegrond, namen en nummers van de hoven.
  Ook zou er misschien gekeken kunnen worden of er bij de opslag van de Gemeente informatieborden aanwezig zijn.

 • Hekken rond afvalcontainers, tegen ronddraaiend/zwerfafval en graffiti
 • Meer Fietsenrekken (o.a. voorkant Opheusdenhof)

  Op de hoven moeten fietsenrekken worden geplaatst en ook meer verspreid.
  Ook hier moet inventarisatie voor gedaan worden.

 • Speeltuintjes (ontmoetingsplek jonge gezinnen), oude speeltuinen vernieuwen

  Met name in Holendrecht-Oost is hier behoefte aan. Voor de kleintjes een glijbaantje en wipwap in de straat. Deze zijn allemaal weggehaald, maar door verjonging van de buurt is hier weer behoefte aan. Ook een grote speeltuin, zoals in Holendrecht-West t.o. het buurthuis. Een plek zou kunnen zijn grasveld achter Anand-Joti, tussen Mije- en Maldenhof. Ook een fontein zou heel erg gewaardeerd worden • (Uitvouwbare) picknicktafels
Login om te antwoorden
Speciale aandacht voor kinderen/jeugd en ouderen
Dagactiviteiten ouderen.
Activiteiten in De Drecht (oudercentrum)
 1. Activiteiten aanbod: sport
  Buiten fitness plak.
  tafeltennistafel
  Wandelen, wandelclub
  Sportdag
  Ballet
 2. Activiteiten aanbod: educatie
  Muziekles, Computerles
  Knutselen
  Bijles, huiswerk (educatie)

 

Speciale aandacht voor kinderen/jeugd en ouderen. 

 • Dagactiviteiten ouderen
 • Activiteiten in De Drecht (oudercentrum)

 

-> Groep van Anita? Kan Anita als trekker gezien worden van de ouderenacvtivieten?

5.1 Activiteitenaanbod: sport

 • Buiten fitness plek
 • Tafeltennistafel
 • Wandelen, wandelclub
 • Sportdag
 • Ballet -> Buurthuis/Community Centrum
 • Hardloop evenement, sponsorloop
 • Jeu de boules bij community centrum herstellen

5.2 Activiteiten aanbod: educatie

-> Buurthuis/Community Centrum

 • Muziekles
 • Computerles
 • Knutselen/schilderen
 • Bijles, huiswerk (educatie)

 

Er is behoefte aan een ruimte waar men bijles kan geven, knutselen, muziek ed  kan maken.
Daar is materiaal voor nodig en vrijwilligers.

Login om te antwoorden

Bloembakken
Stukje grond in Brasapark adapteren (gratis?)
Schooltuintjes/natuurgebied in park.
Vogelhuisjes

 • Bloembakken
  Om de buurt een beetje op te fleuren, zouden er onderhoudsvrije bloembakken geplaatst kunnen worden. Met bijvoorbeeld diverse bloembollen, die een heel seizoen bloeien.
 • Stukje grond in Brasapark adopteren (gratis?)
 • Schooltuintjes/natuurgebied in park
 • Vogelhuisjes (kunnen ook bij knutselen)
Login om te antwoorden

Gaat het om commerciële of niet-commerciële ondernemingen?

 • Mobiele container voor startende ondernemers: ook om producten te promoten. 
 • Met ondernemers coaches uit Holendrecht (pilot uit BB)
 • Container/wisselwinkel, weggeefwinkel -> Buurthuisactiviteit

Vroeger was er in Holendrecht-West het winkeltje, een bouwkeet waar bewoners spullen/kleding te koop aangeboden. Dat zou men graag terug zien en/of een weggeefwinkel waar men overbodige spullen brengt en anderen het gratis kunnen ophalen.
Hiervoor heb je vrijwilligers nodig en een plek beschikbaar gesteld door de gemeente.

 • Werkplek voor ondernemers
 • Juicebar onder begeleiding
Login om te antwoorden

-> agenda maken

 • Vlooienmarkt
 • Markt (b.v. biologisch), ook voor kleding (o.a. tweedehands en zelfgemaakt)

Er is een aanvraag ingediend voor een markt, heeft te maken met de nieuwbouw..

De bewoners in Holendrecht-West hebben behoefte aan een (wekelijkse)markt met grote diversiteit aan producten, bijvoorbeeld een biologische markt, een thema markt, een markt voor de kleine portemonnee.

 • 1x per jaar groot feest
 • Buurtcamping -> St. Caribic
 • Openlucht bioscoop -> contact met Studio Meiboom opnemen van Bijlmer Bios (Hans Meiboom)
 • Sportdag, sport en spelevenement -> Oscar
 • Burendag/ Wijkdag:

  Franc: probeer per hof of wijkje iets te organiseren, het Oranjefonds heeft budgetten voor dit soort acties voor groepen van 40/50 bewoners, rond de 7000,- per wijkje. -> woe kan dit nader uitzoeken?

  Groep Geertje: Dit moet een soort kennismakingsdag worden voor buurtbewoners om met elkaar kennis te maken en de cohesie in de buurt te vergroten.
  De kosten hiervoor zijn onbekend, maar als de bewoners veel zelf doen en het maken van de flyers niet uitbesteed wordt, kunnen we de kosten waarschijnlijk wel beperkt worden.
  Geschat bedrag €5000,=
 • Schoonmaakdag -> Anita
 • Kerstfeest: kerstmarkt met ijsbaan -> Caribic
Login om te antwoorden

E-Boek: gezond leven: eten/drinken

Login om te antwoorden

Penvoerder: (financiele administratie)
Indienen aanvraag
Verantwoording
organisatiekosten buurtbijeenkomsten

Login om te antwoorden