Verslag Bijeenkomst Buurtbudget Holendrecht

16 mei 2022

Welkom.

Aanwezig: kleinere groep bewoners t.o.v. vorige keer; Maureen, Geertje, Hans, Adri, Brian, Suzan, Vincent, Leila, Chaheed, Joyce.

Er zijn via het formulier van de docs 11 plannen binnengekomen. Niet iedereen die een plan heeft ingeleverd was jammer genoeg aanwezig bij deze bijeenkomst. Bij sommigen is ook geen naam achtergelaten waardoor er geen contact kan worden opgenomen. Eerder vandaag hebben Marianne(buurtmakelaar) , Chaheed(projectleider democratisering) en Leila(penvoerder) de plannen reeds doorgenomen om de haalbaarheid op het eerste oog te toetsen. We gaan nu nogmaals de plannen langs die ook kunnen worden toegelicht door aanwezige deelnemers.

Communicatieplatform: goedgekeurd door wijk. Chaheed ziet geen bezwaren dit te honoreren.

AED’s: hoeven er niet perse 12 te zijn. Want 12 stuks is een groot deel van het totaal buurtbudget. Maar ze zijn wel nodig in de wijk. Daarom heeft de groep afgesproken dit terug te brengen tot 6 stuks (is ongeveer 13.000 euro). Combineren met plan EHBO cursus.

Informatieborden: Wat precies de kosten hiervan zijn gaat Chaheed uitzoeken. Gijs gaf aan dat er ergens in een opslag nog een aantal liggen. Waar liggen ze en zijn ze bruikbaar? Hoeveel scheelt dan dan? Vincent neemt contact op met Gijs.

Hondenspeelplaats: Geertje stuurt kaart op naar Chaheed met 3 locaties.

Speeltoestellen: actieplan speeltuinen. Bestaande kunnen misschien vervangen worden. Nieuwe speeltoestellen vaak iets lastiger te realiseren . Maandag 23 mei om 17:00 mini schouw met Chaheed om zowel speeltoestellen als hondenspeelplaats fysiek aan te wijzen.

Jaarfeest: vergunning voor verkoop en consumptie alcohol moeilijk te realiseren. Kijken ook naar wat de winkeliers kunnen bijdragen. Combineren met een enquête onder de bewoners. Een kernteam samenstellen voor het jaarfeest. Budget jaarfeest wat aan de krappe kant. Daarom begroten op 10.000 euro.

Bloembakken: Leila heeft woensdag gesprek met Sam Franklin. Daaruit wordt duidelijk of dit mogelijk ook via een ander potje buiten het Buurtbudget gerealiseerd kan worden. Chaheed stuurt formulier door voor aanvragen bewoners initiatieven groen. Brian geeft aan dat groen-initiatieven meer integraal moeten worden opgepakt met experts zoals hoveniers zodat bewoners meer te weten krijgen over de opties.Nog toe te voegen plannen:

Kerstfeest(Maureen en Antia)

Juicebar (Brian)

 

Tijdspad:

Chaheed legt uit dat er sprake is van een iteratief proces. D.w.z. dat er constant heen en weer tussen bewoners en stadsdeel wordt afgestemd wat mogelijk/haalbaar/realiseerbaar is. Dat zou kunnen betekenen dat eind dit jaar het buurtbudget beschikbaar zal zijn voor de buurt. In delen het budget toekennen is niet mogelijk omdat het invloed heeft op de onderdelen binnen het gehele buurtplan. Leila geeft aan dat de buurt lekker aan de slag wilt gaan en er niet te veel tijd overheen moet gaan.

Penvoerderschap: Geertje geeft aan dat het penvoederschap vrijwillig gedaan zou moeten worden. Verschillende bewoners benoemen wat er allemaal bij het penvoerderschap komt kijken en dat zelfs de 8% van het budget eigenlijk niet toereikend zijn om die werkzaamheden te dekken. Chaheed voegt eraan toe dat de 8% van het budget bedoeld is om de wijkorganisatie het buurtplan te kunnen laten uitvoeren.

Planning voor nu:

-        23 mei om 17:00 minischouw. Startpunt Mijehof 404.

-        31 mei om 19:00 vervolg bijeenkomst gericht op planning tot inleveren buurtplan 19:00

Login om te antwoorden