A.E.D.
Verlichting (op zonne-energie), straataverlichting aan de achterkant van de woningen
Buurt surveillance
Schoon en veilig: dagactiviteiten?

A.E.D.
Reanimatiecursus, AED opleiding.

Een AED kost ongeveer €2200,= per stuk.

Voor Holendrecht- Oost zijn er minimaal 3 nodig, liefst 6
Voor Holendrecht-West moet nog worden geïnventariseerd. Er is er 1 bij het buurthuis en bij het station.  Stel dat dit er ook 6 moeten zijn. Dan zijn er 12 nodig en de kosten bedragen dan €26.400.  Omdat de wijken wel vergrijzen, zien wij wel de noodzaak in van de AED in de wijk.

Nog te doen: aantal inventariseren en waar komen ze te hangen in de wijk, wie wil contactpersoon zijn voor de AED, instructie voor de bediening ervan.

De buurtvereniging de Laagbouw doet reanimatiecursussen, waarin ook de uitleg wordt gegeven over het gebruik van de AED  • Verlichting (op zonne-energie), straatverlichting aan de achterkant van de woningen.
    Er is al een pilot vanuit de gemeente i.s.m. Stadgenoot, bij Maarsden- en Maasdrielhof.
  • Buurt surveillance 
  • Schoon en veilig: dagactiviteiten?
Login om te antwoorden