Hogere bankjes (ouderen), langs fietspaden.
Bankjes bij de hoven.
Fontein met pierenbad.
Hondenspeelplaats.
Verbodsbordjes hondenpoep.
Meer prullenbakken (die afgesloten kunnen worden voor de vogels)
Informatieborden (goede bewegwijzering, zie Reigersbos)
Hekken rond afvalcontainers, tegen ronddraaiend/zwerfafval en graffiti.
Fietsenrek (voorkant Opheusdenhof)
Speeltijntjes (ontmoetingsplek jonge gezinnen) oude speeltuinen vernieuwen.

Deze lijst kan met de gemeente worden bekeken: omdat het gaat om objecten in de openbare ruimte hoeft dit mogelijk niet onder het Buurtbudget vallen. Er zijn ook andere procedures (en middelen) nodig om dit te realiseren. Idee is om een schouw te organiseren en samen met de gemeente in kaart te brengen waar er wat nodig is.

 • Hogere bankjes (ouderen), langs de fietspaden

  Inventarisatie waar deze geplaatst moeten worden. Er zijn 2 suggesties gedaan: t.o. buurtkamer en buurthuis. Samen met de bewoners dit inventariseren.

 • Bankjes bij de hoven, of bij speeltuin en plein
 • Fontein met pierenbad
 • Hondenspeelplaats

  Hondenbezitters geven aan dat het leuk zal zijn, vooral voor kleine honden, om een omheinde speelplek met speeltoestellen en prullenbakken. Een goede plek zal kunnen zijn in Holendrecht-Oost, grasveld naast volkstuin, grasveld achter Anand-Joti of grasveld tegenover Adidasplein(nu een voetbalplek, waar weinig gespeeld wordt)
  Inventariseren: Zou de gemeente deze plekken beschikbaar willen stellen.  Prijs voor de hekken en speeltoestellen en het plaatsen ervan. Kosten prullenbakken en bereidheid gemeente tot het legen ervan. Zijn er vrijwilligers die in oogje in het zeil willen houden.

 

 • Verbodsbordjes hondenpoep?
 • Meer prullenbakken (die afgesloten kunnen worden voor de vogels )

  Er zouden meer prullenbakken geplaatst moet worden op doorgaande fietsroutes, bij bruggen en onderdoorgangen.
  De gemeente geeft aan wel prullenbakken te kunnen plaatsen bij bankjes en meer niet. Er is geen personeel om ze te legen. Als de wagens langs de fietspaden rijden, kunnen ze meteen legen, lijkt ons. • Informatieborden (goede bewegwijzering, zie Reigersbos ):

  Door de zowel in Holendrecht-Oost en West heel slecht zichtbaar is waar welke straat is en de benummering. Met name ook gezien vanuit de fietser.
  Een informatiebord kost rond de € 500,=
  Geïnventariseerd moet worden hoeveel borden er geplaatst moeten worden en waar.
  Holendrecht-Oost gaat er vanuit dat er minimaal 3 borden geplaatst moeten worden, bij de inritten naar de woonwijken voor de auto's maar ook 3 bij fietspaden.
  Voor Holendecht-West we de suggesties gedaan voor borden zoals die in Nellestein staan bij de fietspaden met plattegrond, namen en nummers van de hoven.
  Ook zou er misschien gekeken kunnen worden of er bij de opslag van de Gemeente informatieborden aanwezig zijn.

 • Hekken rond afvalcontainers, tegen ronddraaiend/zwerfafval en graffiti
 • Meer Fietsenrekken (o.a. voorkant Opheusdenhof)

  Op de hoven moeten fietsenrekken worden geplaatst en ook meer verspreid.
  Ook hier moet inventarisatie voor gedaan worden.

 • Speeltuintjes (ontmoetingsplek jonge gezinnen), oude speeltuinen vernieuwen

  Met name in Holendrecht-Oost is hier behoefte aan. Voor de kleintjes een glijbaantje en wipwap in de straat. Deze zijn allemaal weggehaald, maar door verjonging van de buurt is hier weer behoefte aan. Ook een grote speeltuin, zoals in Holendrecht-West t.o. het buurthuis. Een plek zou kunnen zijn grasveld achter Anand-Joti, tussen Mije- en Maldenhof. Ook een fontein zou heel erg gewaardeerd worden • (Uitvouwbare) picknicktafels
Login om te antwoorden