Gaat het om commerciële of niet-commerciële ondernemingen?

  • Mobiele container voor startende ondernemers: ook om producten te promoten. 
  • Met ondernemers coaches uit Holendrecht (pilot uit BB)
  • Container/wisselwinkel, weggeefwinkel -> Buurthuisactiviteit

Vroeger was er in Holendrecht-West het winkeltje, een bouwkeet waar bewoners spullen/kleding te koop aangeboden. Dat zou men graag terug zien en/of een weggeefwinkel waar men overbodige spullen brengt en anderen het gratis kunnen ophalen.
Hiervoor heb je vrijwilligers nodig en een plek beschikbaar gesteld door de gemeente.

  • Werkplek voor ondernemers
  • Juicebar onder begeleiding
Login om te antwoorden