Buurtbudgetten Holendrecht 1106 opbrengst eerste vervolgsessie (gecategoriseerd)

Rol- en taak-verdeling: Zie programma

 1. Buurtcommunicatie
  Buurtplatform Website
  Bestaande website: www.stadsdorpholendrecht.nl (werkt niet op Ipv4)
 2. Community, Social
  Meer verbinding! Verbinding ouderen en jeugd.
  Community Centrum. Wekelijks samenkomen in Buurthuis, Buurthuis centraal maken.
  Ontmoetingscentrum.
  Buren met elkaar in contact laten komen.
  Platform zorg voor elkaar.
  -> Wie?
 3. Veiligheid
  A.E.D.
  Verlichting (op zonne-energie), straataverlichting aan de achterkant van de woningen
  Buurt surveillance
  Schoon en veilig: dagactiviteiten?
 4. Algemene, voorzieningen in de ruimtelijke omgeving
  Hogere bankjes (ouderen), langs fietspaden.
  Bankjes bij de hoven.
  Fontein met pierenbad.
  Hondenspeelplaats.
  Verbodsbordjes hondenpoep.
  Meer prullenbakken (die afgesloten kunnen worden voor de vogels)
  Informatieborden (goede bewegwijzering, zie Reigersbos)
  Hekken rond afvalcontainers, tegen ronddraaiend/zwerfafval en graffiti.
  Fietsenrek (voorkant Opheusdenhof)
  Speeltijntjes (ontmoetingsplek jonge gezinnen) oude speeltuinen vernieuwen.
 5. Activiteitenaanbod (Structureel aanbod verbeteren)
  Speciale aandacht voor kinderen/jeugd en ouderen
  Dagactiviteiten ouderen.
  Activiteiten in De Drecht (oudercentrum)
  1. Activiteiten aanbod: sport
   Buiten fitness plak.
   tafeltennistafel
   Wandelen, wandelclub
   Sportdag
   Ballet
  2. Activiteiten aanbod: educatie
   Muziekles, Computerles
   Knutselen
   Bijles, huiswerk (educatie)
 6. Groen
  Bloembakken
  Stukje grond in Brasapark adapteren (gratis?)
  Schooltuintjes/natuurgebied in park.
  Vogelhuisjes
 7. Ondernemen
  Mobiele container voor startende ondernemers: ook om producten te promoten.
  met ondernemers coaches uit Holendrecht (pilot uit BB)
  Container/Wisselwinkel, weggeefwinkel
  Werkplek voor ondernemers
  Juicebar onder begeleiding
 8. Buurtevenementen
  Vloiienmarkt
  Markt (b.v. biologisch), ook voor kleding (o.a. tweedehands en zelfgemaakt)
  1x per jaar groot feest
  Buurtcamping
  Openlucht bioscoop
  Sportdag, sport en spelevenement
  Burendag/Wijkdag
  Schoonmaakdag
  Kerstfeest: Kerstmarkt met ijsbaan
 9. Overig:
  E-Boek: gezond leven: eten/drinken
 10. 8% Buurtorganisatie, organisatiekosten, zelforganisatie buurt versterken.
  Penvoerder: (financiele administratie)
  Indienen aanavraag
  Verantwoording
  organisatiekosten buurtbijeenkomsten